0314447494 - 503 Đoàn Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Bình Chánh, TP.HCM
AUTOBANK JSC

BULD UP FUTURE WITH YOU

BULD UP FUTURE WITH YOU

Showing all 7 results

 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính phản quang 

  – Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660.

  – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm
  , v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính phản quang 

  – Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660.

  – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm
  , v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính phản quang 

  – Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660.

  – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm, v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính
  phản quang 
  – Độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660. – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000
  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm
  , v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính phản quang 

  – Độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660.

  – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm
  , v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính
  phản quang 
  – Độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660. – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000
  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm
  , v.v.

  Read more
 • Liên hệ: +84 909.372.968 hoặc +84 909.967.442

  QUY CÁCH

  – Kính trong, kính màu, kính phản quang 

  – Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650 × 2140, 1830 × 2440, 2140 × 3300, 2140 × 3660.

  – Kích thước lớn: 2440 × 3660, 3300 × 7000, 3660×12000

  – Kích thước tiêu chuẩn: 1650x2140mm, 1650x2200mm, 1524x2134mm, 3300x2250mm, 3300x2440mm, 3660x2440mm, v.v.

  Read more